Skip to content

Ydelser

Automatisering af gentagne højvolumen-processer gør dem til en primær forretningsdriver, der spares penge og tid, effektiviteten øges og der skabes nye forretningsmuligheder.

Dette er de ydelser, vi tilbyder for at frigøre din virksomheds digitale potentiale.

vonhayden-services-illustrations-01

Anvendelse og løsning

Kortlægning af forretningsprocesser

Kortlægningen af virksomhedens forretningsprocesser udgør grundlag for planlægning, prioritering af indsatserne og estimering af både omkostninger og potentielt udbytte ved et automatiseringsprojekt.

Kortlægningen indebærer en dybdegående beskrivelse af de aktiviteter, der er knyttet til virksomhedens indtægtsstrøm. Målet er at afdække de processer, der allerede eksisterer og er velegnede til automatisering – men også at afgøre, om der er nye automatiserede processer, der kan implementeres for at øge effektiviteten og skabe nye muligheder. Denne fase omfatter også analyse og kortlægning af den eksisterende digitale infrastruktur.

Resultatet af processen er et beslutningsgrundlag for planlægning, prioritering og budgettering, inklusive den nødvendige underliggende dokumentation.

vonhayden-services-illustrations-02

Design og implementering

Den operationelle infrastruktur

Med kortlægningen, planerne og prioriteringerne på plads er det næste trin at implementere de nødvendige ændringer i den eksisterende it-infrastruktur.

Implementeringen er baseret på resultaterne og beslutningerne fra kortlægningsfasen, og omfatter både hardware og software. Det indebærer opsætning af de it-funktioner, planen kræver, samt at sikre, at forbindelserne mellem dem lever op til specifikationerne.

Opsætning af infrastrukturen involverer almindeligvis erhvervelse af ny hardware og software, men det er ikke usædvanligt, at det også inkluderer at befri virksomheden for en del irrelevant eller forældet teknologi.

vonhayden-services-illustrations-03

Igangsætning og driftssupport

Procesautomatisering

Dette er det trin hvor den opdaterede infrastruktur sættes i drift, hvilket betyder opsætning og initialisering af de aktuelle forretningsprocesser, der er prioriteret i planen.

Da formålet med Von Haydens ydelser er at give dig mulighed for at automatisere dine egne processer fremover, indebærer dette at vi arbejder direkte med dit interne personale. Med vores support vil de relevante medarbejdere blive klædt på og instrueret i automatiseringsmiljøet. Vi arbejder også med it-driften og sætter dem i stand til at vedligeholde den nye infrastruktur.

Efter opstart vil din procesautomatisering køre, og kræve minimal eller ingen indgriben fra os.

vonhayden-services-illustrations-04

Gennemgang og udvikling

Kontinuerlig optimering

Virksomheder udvikler sig konstant, og fordi det selvfølgelig betyder at processer ændres, skal automatiseringssystemerne følge med.

En årlig performance-gennemgang er derfor en del af Von Haydens kernetjenester. Gennemgangen inkluderer kontrol af resultaterne som beskrevet i den oprindelige plan samt en opdatering af virksomhedens forretningsprocesoversigt, og danner grundlag for beslutninger om hvorvidt der er opstået behov for ændringer eller forbedringer. 

Resultatet er et opdateret og opgraderet system, der er i stand til at skabe endnu bedre resultater.

Vil du vide mere? 

Prisstruktur

vonhayden-illustration-price-web3
vonhayden-illustration-price-phone3

Selvom vores tjenester er tilgængelige på timebasis, så betragter vi ikke dette som en optimal måde at skabe værdi for vores kunder på. Det er uforudsigeligt, og derfor ineffektivt i forhold til såvel forretningsmæssig planlægning som budgettering. Hvad vi tilbyder er en år-til-år servicepakke, som indeholder vores fire kerneydelser, til en fast månedlig sats.

Det er ganske enkelt; de indledende kortlægnings- og infrastrukturomkostninger prissættes på forhånd, baseret på projektets størrelse, og rulles ind i de løbende betalinger på den årlige plan. De skal kun afregnes som engangsomkostning hvis de udføres som enkeltstående projekt. 

På samme enkle måde har hver eneste forretningsproces en fast enhedspris, der ganges med antallet af datakilder der er involveret, samt med antallet af brugertilslutninger.

Løbende support på it-drift og brugerniveau, såvel som den årlige gennemgang, er altid inkluderet i en årlig plan med månedlig afregning.

Hvem er Von Hayden? 

Find ud af mere om medarbejderne og virksomheden bag vores ydelser.

No more waiting for IT

Newsletter

da_DKDanish