privatlivspolitik

VONHAYDEN Technology respekterer dit privatliv. Denne Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger beskriver dine rettigheder til privatliv og vores forpligtelse til at sikre dine personoplysninger.

VHT er et danskejet selskab. Vi er en Managed Service Provider (MSP), der leverer software og services til private og virksomheder (Kunder) i Danmark. Vores hovedkontor ligger i København og VHT er underlagt den europæiske persondatalovgivning, herunder den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR).

Anvendelsesområde og accept

– Hvornår og i hvilken sammenhæng gælder denne Privatlivspolitik?

Denne Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger er gældende for alle forretningsprocesser og for VHTs hjemmeside, domæne, mobile løsninger, og cloudtjenester. Tjenestespecifikke tillæg kan findes i vores Handelsbetingelser.

Denne Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger leverer oplysninger om databehandlingen, som udføres af VHT, når VHT afgør, til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler behandlingen udføres (VHT optræder som dataansvarlig). Den leverer også oplysninger om overførsel af data til tredje part -leverandører og samarbejdspartnere (databehandlere). VHT har sikret sig at vores leverandører og samarbejdspartnere er compliant med GDPR-forordningen, og vi kan forevise databehandlingsaftaler ved anmodning herom.

Personoplysninger er oplysninger, som kan identificere dig som person, eksempelvis e-mailadresse, postadresse eller telefonnummer etc. Det er for os nødvendigt at behandle dine personoplysninger for at kunne betjene vores Kunder. Undlad venligst at bruge VHT hjemmeside eller vores produkter, hvis du ikke kan acceptere måden, hvorpå vi behandler personoplysninger i henhold til denne Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Hvis data vi behandler

– Hvis persondata behandler VONHAYDEN Technology?
VHT behandler personoplysninger om jobsøgere og kontaktpersoner eller software- og/eller hardwarebrugere, som er tilknyttet vores Kunder. Vi behandler desuden personoplysninger om personer, som udgør potentielle Kunder (Kundeemner), og som henvender sig til os via VHTs hjemmeside eller via andre kanaler. Vores erklæring i disse henseender kan findes i afsnittet ‘VHT som dataansvarlig’. I denne Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger kan registrerede også være benævnt personer eller du/dig.

VONHAYDEN Technology som dataansvarlig

-Hvordan behandler VHT persondata i sin rolle som dataansvarlig? Når VHT afgør, til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler behandlingen af dine personoplysninger udføres, optræder VHT som dataansvarlig. Dette indbefatter scenarier, hvor VHT indsamler personoplysninger, i sammenhæng med at du er jobsøgende, at du er repræsentant for en Kunde eller et Kundeemne, eller når du er software- og/eller hardwarebruger.

-Hvorfor vi behandler personoplysninger: Om Kundekontakter og software- og/eller hardwarebrugere.

For generelt at styre vores kunderelationer og for at opfylde vores Kundeforpligtelser har VHT brug for oplysninger om dig i din rolle som Kunde-kontaktperson eller bruger af en tjeneste. Formålene med at behandle disse personoplysninger er:
1. a) at udføre salgs- og kontraktprocessen til Kunder
1. b) at levere de ønskede tilbud om produkter og tjenester til Kunder
1. c) at gennemføre leverancer i overensstemmelse med aftaler indgået med dig eller Kunder
1. d) at tilbyde support til brugere af vores produkter og tjenester
1. e) at forbedre og udvikle kvaliteten, funktionaliteten og brugeroplevelsen af vores produkter og VHT hjemmeside
1. f) at registrere, begrænse og forebygge sikkerhedstrusler og udføre vedligeholdelse samt fejlfinding og fejlretning
1. g) at forebygge misbrug af vores produkter og tjenester
1. h) at behandle ordrer, fakturering, betalinger og anden finansiel opfølgning
1. i) at oprette interesseprofiler for at promovere relevante produkter og tjenester
1. j) at drive bruger-communities for at uddanne og for at muliggøre interaktionen mellem brugere og VHT
Det juridiske grundlag for at behandle personoplysninger i henhold til de ovenfor angivne formål i bogstav a) til i) er primært baseret på, at VHT ud fra et forretningsperspektiv har en legitim interesse i at behandle dine personoplysninger på en måde, som efter vores overbevisning ikke er i konflikt med dine rettigheder vedrørende persondatabeskyttelse og selvbestemmelse’. Det juridiske grundlag for at behandle dine personoplysninger i henhold til det formål, som er angivet i bogstav j), er dit samtykke.

-Om Kundeemner

VHT behandler personoplysninger om Kundeemner med henblik på markedsføring. For at kunne levere målrettet og relevant indhold til potentielle Kunder opbygger VHT en interesseprofil baseret på din aktivitet og dine valg og handlinger på VHTs hjemmeside samt din respons på marketing indhold per e-mail. Det juridiske grundlag for en sådan behandling er primært dit samtykke.
I afsnittene nedenfor kan du læse, hvordan vi danner sådanne profiler, hvordan du kan justere profilen, samt hvordan du tilbagekalder dit samtykke.
-Om jobsøgere
Hvis du er jobsøger, behandler vi personoplysninger for at evaluere dit potentiale som VHT-medarbejder. Det juridiske grundlag for en sådan behandling er dit samtykke.
-Om besøgende
For at overvåge adgangen til vores hjemmeside behandler vi personoplysninger om besøgende. Behandlingen er baseret på vores legitime interesse i at beskytte vores forretningshemmeligheder, medarbejdere, lokaliteter og dig som besøgende. Du vil blive informeret om dine rettigheder i denne sammenhæng, når du besøger/registrerer dig i vores elektroniske system.

-Hvordan vi indsamler dine personoplysninger

Generelt indsamler VHT personoplysninger direkte fra dig eller andre personer, som er tilknyttet vores Kunde. Disse personer kan være en leder eller kollega. Vi anvender også cookies og andre sporingsteknologier, når du bruger VHTs hjemmeside og når du interagerer med os per e-mail, for at optimere din oplevelse af VHT og vores side. Se venligst afsnittet ‘Automatiske dataindsamlingsværktøjer’, for yderligere information om, hvordan disse teknologier virker og dine rettigheder i denne sammenhæng.

-Automatiske dataindsamlingsværktøjer

VHT bruger forskellige sporingsteknologier for at indsamle oplysninger om dine aktiviteter på VHTs sider, og dine interaktioner med os. Nedenfor er nogle eksempler.

-Cookies og pixels
Cookies er små tekstfiler, som indeholder en tegnstreng og laver en unik identifikation af en bruger. De sendes tilbage til hjemmesiden og/eller tredjeparter. De fleste browsere er oprindelig sat op til at acceptere cookies, eftersom det kræves af de fleste hjemmesider for at kunne tilgå dem. Du kan dog ændre dine browserindstillinger, således at din browser generelt kan afvise cookies, blokere cookies fra tredjepart eller angive, når der sendes en cookie.
Tracking pixels er scripts, som afvikles, når en bruger lander på en hjemmeside eller åbner en e-mail. Selve pixlen er ikke synlig og kan kun ses i sitets eller e-mailens HTML. Scriptet gør, at der downloades en tredjeparts cookie på din computer, eller som registrerer, at e-mailen er blevet åbnet.
Hvis du ønsker at vide mere om cookies, og hvordan de virker, besøg venligst www.allaboutcookies.org.

Google-cookies og -teknologier
Google Analytics: Denne cookie giver os mulighed for at se oplysninger om website aktiviteter for brugere, herunder – men ikke begrænset til – sidevisninger, kilde og tidsforbrug på en hjemmeside. Oplysningerne er anonymiserede og vises som tal, hvilket betyder, at de ikke kan spores tilbage til enkeltpersoner. Dette hjælper med til at beskytte dit privatliv. Ved at bruge Google Analytics kan vi se, hvilket indhold der er populært på vores sider, og vi bestræber os på at give dig mere af det, du kan lide at læse og se.
Google Analytics Remarketing: Placerer cookies på din computer, hvilket betyder, at når du forlader vores hjemmeside, kan Google vise dig annoncer om VHT, som du måske er interesseret i baseret på din tidligere adfærd på vores hjemmeside. Disse oplysninger er ikke personligt identificerbare.
Google AdWords: Ved at anvende Google Adwords er vi i stand til at se, hvilke sider der var behjælpelige med at føre til indsendelser via vores kontaktformular. Dette giver os mulighed for at gøre bedre brug af vores budget. Disse oplysninger er ikke personligt identificerbare.
Google Adwords Remarketing: Placerer cookies på din computer, hvilket betyder, at når du forlader vores hjemmeside, kan Google vise dig annoncer om VHT, som du måske er interesseret i baseret på din tidligere adfærd på vores hjemmeside. Disse oplysninger er ikke personligt identificerbare.
Du kan i fremtiden forhindre, at de oplysninger, som dannes af Google-cookien om din brug af vores sites, bliver indsamlet og behandlet af Google ved at downloade og installere Google Analytics Opt-out Browser Add-on for din nuværende webbrowser. Denne Add-on er tilgængelig på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Facebook cookies
Facebook Remarketing: Facebooks tracking pixel placerer cookies på din computer, som fortæller Facebook, at du har tjekket websitet. Vi går derefter ud fra, at du har en interesse for VONHAYDEN og indholdet på dette site. Når du besøger Facebook, vil du derefter blive eksponeret for oplysninger eller reklamer med lignende indhold. Brug venligst dine privatlivsindstillinger på Facebook for at begrænse eksponeringen for markedsføring af denne type.

Hvilke personoplysninger vi behandler

Typen af personoplysninger, VHT behandler om dig, kan være:
> Grundlæggende kontaktoplysninger, såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mail
> Beskæftigelsesoplysninger, såsom arbejdsgiver, titel, position, herunder præferencer og interesser i en faglig sammenhæng
> Feedback, kommentarer eller spørgsmål vedrørende VHT eller vores produkter og tjenester
> Fotos eller video optaget på vores lokaliteter
> Indhold, du har uploadet, såsom fotos og video
> Unikke brugeroplysninger, såsom login-id, brugernavn, adgangskode og sikkerhedsspørgsmål
> Finansielle oplysninger, såsom kreditkortoplysninger
> Trafikoplysninger som bliver leveret af din webbrowser, eksempelvis browsertype, enhed, sprog og adressen på den hjemmeside, du kom fra, og andre trafikoplysninger, herunder IP-adresse.
> Clickstream-adfærd og aktivitet på VHTs sider og i vores produkter og tjenester
> E-mail-adfærd, eksempelvis hvilke e-mails fra VHT du åbner hvornår og hvordan
> Andre personoplysninger indeholdt i din profil, som du frit har afgivet på tredjeparts sociale netværk, eksempelvis LinkedIn etc.
Som dataansvarlig behandler VHT ikke følsomme personoplysninger om dig.

Hvordan vi deler dine personoplysninger

Forretningspartnere

VHT kan dele dine personlige oplysninger med vores partnere/leverandører, såfremt dette er legitimt ud fra et forretningsperspektiv og sker i overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse. Eksempelvis hvis du på vegne af din arbejdsgiver køber et produkt eller en service, som VHT leverer gennem én af vores certificerede partnere. I denne forbindelse kan VHT og vores partner dele personoplysninger for at være i stand til at levere produktet eller tjenesten til Kunden.

Offentlige myndigheder

Politiet og andre myndigheder kan kræve, at personlige oplysninger fra VHT udleveres. I disse tilfælde vil VHT kun udlevere oplysningerne, hvis der foreligger en retskendelse etc., som byder at gøre det

M&A

I forbindelse med fusioner og virksomhedsovertagelser eller frasalg af hele eller dele af VHTs forretning vil den overtagende enhed samt dennes konsulenter få adgang til de oplysninger, som forvaltes af den/de VHT-enhed/enheder, som er involveret. Dette kan i nogle tilfælde inkludere personoplysninger, og i sådanne sager vil de eksterne parter indgå en hemmeligholdelsesaftale med VHT.

Dine rettigheder

Hvilke rettigheder har du?

Retten til at fravælge markedsføringskommunikation:
Du har ret til at fravælge modtagelsen af markedsføringskommunikation fra VHT og kan gøre det enten ved at:
1. i) følge instruktionerne for framelding i den relevante markedsføringskommunikation
2. ii) ændre præferencer under det relevante redigeringsafsnit for kontoen, hvis du har en konto hos VHT
iii) kontakte os via e-mail på backoffice@vonhayden.com,
Bemærk venligst, at selv om du fravælger at modtage markedsføringskommunikation, kan du stadig modtage administrative meddelelser fra VHT, eksempelvis ordrebekræftelser og meddelelser, som er nødvendige for at administrere din konto eller de tjenester, som leveres til vores Kunder.

Grundlæggende rettigheder

Du har ret til at tilgå dine personoplysninger ved at anmode om et overblik over personoplysninger om dig, og du kan have en ret til dataportabilitet. Du har også ret til at anmode VHT om at korrigere unøjagtigheder i dine personoplysninger. Hvis du har en konto hos VHT, kan dette normalt gøres gennem de relevante “dine indstillinger”- eller “Min Konto”-afsnit på VHTs hjemmeside eller via en applikationens klient.
Du har endvidere ret til at anmode om sletning af personoplysninger og til at begrænse eller fremsætte indsigelser mod vores behandling af dine personoplysninger i henhold til denne Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger eller andre tjenestespecifikke vilkår.
Brug venligst backoffice@vonhayden.com til at indgive alle anmodninger som nævnt i dette afsnit. Du har endelig også ret til at indgive en klage til Datatilsynet vedrørende vores behandling af dine personoplysninger.

Datasikkerhed og opbevaring

VHT tager den tillid, du og vores Kunder viser os, meget alvorligt. VHT forpligter sig til at undgå uautoriseret adgang, offentliggørelse eller anden afvigende behandling af personoplysninger. VHT skal sikre fortroligheden af de personoplysninger, vi behandler, fastholde integriteten af personoplysninger og sikre sin tilgængelighed i overensstemmelse med gældende lovgivning om persondatabeskyttelse.
Som en del af vores forpligtelser tager vi rimelige og adækvate organisatoriske, tekniske og fysiske procedurer og forholdsregler i anvendelse for at beskytte de oplysninger, vi indsamler og behandler, med hensyntagen til typen af personoplysninger og den risiko, du og vores Kunder udsættes for ved evt. sikkerhedsbrud. Eftersom der er stor sandsynlighed for, at de grundlæggende årsager til brud på persondatasikkerheden kan findes internt, tror vi på, at opbygningen af en stærk virksomhedskultur, hvor respekt for og årvågenhed omkring databeskyttelse blandt vore medarbejdere, er fundamental for at sikre en lovlig behandling og beskyttelse af dine oplysninger. De følgende forholdsregler er af særlig vigtighed i denne henseende:

Organisatoriske

> VHT har interne ressourcer, til at styre lovligheden omkring behandlingen af data, samt privatlivspolitikker.
> E-læringskurser i databeskyttelse, som er obligatoriske for alle medarbejdere.
> Obligatoriske procedurer for registrering af behandlingsaktiviteter og vurdering af risici for registrerede er gældende for alle VHTs processer.
> Databehandlingsaftaler med underleverandører, som behandler data på vegne af VHT.
VHT er ikke underlagt ved lov at udpege en DPO.

Tekniske

> Klassificering af persondata, der sikrer implementering af sikkerhedstiltag på niveau med risikovurderingen.
> Vurdere brug af kryptering og pseudonymisering som risikobegrænsende foranstaltninger.
> Begrænse adgangen til persondata til de personer som har brug for det, til opfyldelse af forpligtelser i forbindelse med indgåede aftaler eller lovgivning, osv.
> Anvende systemer som opdager, forebygger og advarer ved evt. brud på persondatasikkerheden.
> Anvende sikkerheds- egenvurderinger til at analysere, hvorvidt eksisterende tekniske og organisatoriske tiltag er tilstrækkelige for beskyttelsen af persondata, med tanke på de krav der er opstillet i gældende databeskyttelseslovgivning.

Fysiske

> Lokaliteter er beskyttet af adgangskontrol- og videoovervågningssystemer.

Så længe opbevarer vi dine personoplysninger

VHT opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til det anførte formål, samtidig med at der tages hensyn til vores behov for at besvare forespørgsler og løse problemer samt overholde juridiske krav under gældende lovgivning.
Dette betyder, at VHT kan opbevare dine personoplysninger i en rimelig periode efter din sidste interaktion med os. Når de personoplysninger, vi har indsamlet, ikke længere er nødvendige, sletter vi dem. Vi kan behandle data ud fra statistiske formål, men i sådanne tilfælde vil dataene være pseudonymiserede eller anonymiserede.

Underleverandører og eksport af personoplysninger

I hvilket omfang anvender VHT underleverandører

VHT bruger underleverandører til at behandle personoplysninger og kan i den forbindelse eksportere dine eller vores Kunders data til et sted inden for EU. Disse underleverandører er typisk leverandører af cloudtjenester eller andre IT-hosting tjenester.
Ved brug af underleverandører vil VHT indgå en databehandlingsaftale (DPA) med underleverandører for at sikre dine persondatarettigheder og for at opfylde vores forpligtelser over for vores Kunder.
VHT har strategisk valgt for så vidt muligt ikke at anvende underleverandører udenfor EU. I tilfælde hvor det dog gør sig gældende, bliver peronlige oplysninger anonymiserede og kan derfor ikke bruges til at identificere en Kunde.

Ændringer til denne Erklæring

Hvis vi ændrer vores Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, vil vi publicere den reviderede erklæring her med en opdateret revisionsdato. Vi opfordrer dig til at gennemgå Erklæringen regelmæssigt. Hvis vi foretager væsentlige ændringer af vores Erklæring, som i betydelig grad ændrer vores praksisser for persondatabeskyttelse, kan vi også meddele dette til dig på andre måder, eksempelvis ved at sende en e-mail eller ved at offentliggøre en meddelelse på vores koncern-hjemmeside og/eller på sociale medier, inden ændringerne træder i kraft.
Denne Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger blev opdateret den 5. oktober 2018.

Sådan kontaktes vi

Vi værdsætter din mening. Hvis du har nogle kommentarer eller spørgsmål vedrørende vores Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, uløste problemstillinger vedrørende databeskyttelse og databrug eller et muligt brud på din persondatabeskyttelse, send dem venligst til backoffice@vonhayden.com. Du kan også sende din forespørgsel skriftligt til: VONHAYDEN Technology ApS, Center Boulevard 5 København S.
Vi behandler dine anmodninger fortroligt. Vores repræsentant vil kontakte dig for at håndtere dine problemstillinger og skitsere mulighederne for en løsning af disse. Det er vores mål at sikre, at klager løses på en rettidig og hensigtsmæssig facon.

Cookies

VONHAYDEN bruger cookies til...

-løbende at forbedre din oplevelse af vores service på hjemmesiden og til at understøtte vores markedsføring, igennem blandt andet remarketing.
Cookies er små tekstfiler, der lagres på din computer, og hjælper os med anonymiserede statistikker over din anvendelse af hjemmesiden (statistik-cookies), og i få tilfælde også fremviser forbedret indhold overfor dig (indholds-cookies). Nogle cookies er allerede lagret på din computer, og du kan frit fjerne dem og blokere dem, hvis du ønsker. Det sker ved hjælp af din webbrowser. Hjemmesidens anvendelighed kan dog blive begrænset, hvis du blokerer brugen af cookies.
Nogle cookies tilhører VHT, imens andre afvikles via tredjepart. Tredjeparts cookies er underlagt deres egen privatlivs-betingelser, som du kan tilgå via denne side.
Tredjeparts-cookies tilhører: ‘Google’ (statistik-cookie), ‘Facebook’ (marketing-cookie), og ‘LinkedIn’ (marketing-cookie).

Privatlivs-politik for vores tredjeparter
Google Privacy and terms
(http://www.google.com/policies/privacy/partners)
Facebook Data Policy
(https://www.facebook.com/about/privacy)
LinkedIn Privacy Policy
(https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy)

Afvis cookies

Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Afviser du cookies på www.vonhayden.dk, skal du være opmærksom på, at der vil være funktioner du ikke længere kan bruge, fordi de forudsætter, at hjemmesiden har din tilladelse til at huske de valg, du foretager.
Præcis hvor du afviser cookies, afhænger af den browser, du bruger.

Slet cookies

Du kan altid slette dine cookies. Bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem alle.
Bruger du PC tast CTRL + SHIFT + Slet samtidig.
Bruger du MAC tast SHIFT + CMD + Slet samtidig.

Du accepterer vores cookie-betingelser ved at bruge vores hjemmeside.
Læs om cookies på Erhvervsstyrelsens hjemmeside, (https://erhvervsstyrelsen.dk/cookies/).

hvis I er klar til forandring.

Scroll til toppen